Elämän kutsu -projekti
Koulutusta alalle
Vahvistava isyys
Parisuhteen aloittaminen
Parisuhde ja yhteinen elämä
Perheen rakentava merkitys
Häpeän ja hylkäämisen luennot
Riippuvuuksia käsittelevät luennot
Traumat ja niiden kohtaaminen
Terapia ja sielunhoito
Työnohjaus

Luoda yhdistys, eli aikaansaada ympäristö ja ihmiset, jossa voimme kohdata särkyneitä ja mahdollistaa heille täydempää elämää. Vain kohtaamalla heidät, voimme sen toteuttaa.

 • Luoda sekä fyysinen että henkinen ympäristö, jossa halukkaat voivat kohdata lähimmäisiä joilla elämä on vaikeaa. Antaa heille työkaluja ja osaamista näihin tehtäviin, sekä mahdollistaa näiden taitojen kehittymiseen ja ylläpitämiseen.

Elämän kutsu -projekti

 • Olemme kehittäneet 12 x 3 tuntia kestävät ryhmät, joiden kautta elämä voi alkaa rakentumaan uudelle pohjalle. Näitä erilaisia aiheita ovat; häpeä, hylkääminen, riippuvuudet elämän esteenä, tunne-elämän eheyttäminen, vahvistavaa isyyttä, perheet toipumassa jne.
 • Elämän kutsu -projekti on yhdistyksen tärkein projekti, johon työhön tulemme panostamaan kaiken voimavaramme. Tätä työtä tekemään
  koulutamme Elämän kutsu -mentorit, joiden työpanos pyritään mahdollisuuksien mukaan korvaamaan. Osa mentoreista varmasti tulevat myös tekemään työtä vapaaehtoisesti.

Koulutusta alalle ja mahdollisuutta löytää uusi ammatti

 • Jos olet kiinnostunut lähimmäisen auttamisesta, voit liittyä joukkoomme ja pohdimme yhdessä omia mahdollisuuksiasi alkaa rinnalla kulkijaksi tai terapeuttiseksi sielunhoitajaksi tai jopa täysiveriseksi ammattilaiseksi.

Yhteisöä, jossa voi kasvaa ja kehittyä

 • Ammattilaisina ja kokemusasiantuntijoina, haluamme jakaa tietotaitojamme eteenpäin ja antaa kaikki ne työkalut, joilla elämässään kärsiviä voimme auttaa. Emme missään vaiheessa jätä ketään yksin, vaan mahdollisuuksien mukaan kuljemme myös auttajan rinnalla.

Painopistealuetietoa

 • Jaamme kaikkea oppimaamme ja kohtaamisen taitojen edistämistä edellyttävää tietoa edellä mainittujen aiheiden pohjalta joko, yksittäisinä luentoina tai pidempinä koulutuksina.

Työnohjausta

 • Koska ihmisen kohtaaminen on raskas ja vaativa ammatti, jopa silloin kuin se ei ole oma ammatti. Haluamme pitää huolen siitä, ettei kukaan polta itseään loppuun tai saa muita henkisiä vammoja, tämän takia. Siksi järjestämme säännöllisiä tapaamisia ja purkutilaisuuksia.
 • Tulemme myös antamaan ohjausta terapiatyön käytännön tilanteisiin.

Oikeusturva-apua

 • Tällä hetkellä toivomme, että joukkoomme liittyy myös tämän alan ammattilaisia. Koskaan ei tiedä mitä vastaan tulee, ja silloin haluamme, että jokaisen oikeusturva on varmistettu. Niin asiakkaan kuin myös työtä tekevän.

Paikkaa, jossa voi tehdä sekä ammatillista että vapaaehtoista työtä

 • Vapaaehtoinen auttamistyö on myös erittäin tärkeässä asemassa tänä päivänä, kun ihmiset elävät taloudellisen selviämisen rajamailla. Haluamme myös mahdollistaa sen, että vapaaehtoinen auttaminen ei tule auttajalle maksamaan, vaan että yhdistys aina pyrkisi korvaamaan kohtaamisesta aiheutuvat käytännön kulut.
 • Tätä varten, tarvitsemme yritysten, yhteisöjen, seurakuntien ja yksityisten tukijoiden taloudellista apua. Tänä päivänä pelkästään tilojen ylläpitäminen tulee erittäin raskaaksi taloudelliseksi taakaksi, jos aiomme kasvattaa työ tekemisen mahdollisuutta koko Suomeen.
 • Myös auttamistyötä ammatikseen tekevät tarvitsevat tiloja. Tänä päivänä taloudellinen eriarvoisuus näkyy myös maksukyvyssä ja siksi tilojen jatkuva vuokraaminen ylittää voi muodostua ylivoimaiseksi taloudelliseksi riskiksi. Siksi haluamme mahdollistaa tilat myös heille, joita voi kohtuullisella tunti/päivä -vuokralla varata käyttöönsä.

Paikkaa särkynneille löytää itsensä ja uusi mahdollisuus elää.

 • Johtotähtenämme pidämme Raamatun tekstiä Sananlaskujen kirja neljännestä luvusta: ”Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään; sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa.” Tässä on selkeä lupaus siitä, mitä Jumalan Sana saa aikaan. Itse haluaisimme poikani sanan tilalle laittaa lapseni, koska emme usko että Jumala ainoastaan pojillensa halusi puhua.
 • Ps 23, Daavidin virsi kertokoon meidän arvomaailmastamme ja siitä miten haluamme auttaa niitä, joilla elämä ei suju ja tuska ja ahdistus kalvaa mieltä. ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.”
 • Aina ei elämän alku ole suonut mahdollisuuttaa opia terveitä elämän elämisen malleja. Siksikin voi elämä olla vaikeaa, kun niitä ei ole. Halaumme autta myös tässä asiassa ja auttaa löytämään elämälle terveet elämisen mallit ja siten myös mahdollisuudet selvitä ihmissuhteissa. Haluamme varustaa särkyneitä täydempään ja täysipainoisempaan elämään.