KRITEK ry

Kehitämme yhdistyksen, jossa kohtaamisen ammattilaiset voivat olla auttamassa elämänilonsa ja -taitonsa menettäneitä elävään elämään.

Tarkoituksemme on luoda ympäristö ja paikka, jossa alan ammattilaiset voivat kohdata lähimmäisiä, joille elämä ei suju ja tuntuu vaikealta. 

Yhdistyksenä luomme mahdollisuudet:
Henkilökohtaiseen terapiaan ja sielunhoitoon.
Toipumis- ja vertaistukiryhmille.
Koulutuksen antamiselle haluaville.
Jakaa tietoa ja osaamista.
Antaa työnohjausta.
Järjestä tarvittavaa oikeusturva-apua mikäli se on mahdollista.

Rakennamme yhteisön, jossa voi kasvaa ja kehittyä tai jopa löytää itselleen mielekästä tekemistä, autamalla tarvitsevia.

Haluamme mahdollistaa paikan särkyneille löytää itsensä ja uuden mahdollisuuden elää ja toimia.

Tarkoituksemme on myös mahdollistaa ammattinsa menettäneille löytää itselleen uusi ammatti.

Haaveemme on löytää paikka, jossa voi tehdä vapaaehtoistyötä. 

Tule mukaan

Jos haluat olla mukana rakentamassa lähimmäisillesi mahdollisimman hyvää ja täysipainoista elämää, tule mukaan tekemään. Sen lisäksi, että autat lähimmäistäsi, autat samalla itseäsi. Jesajan luku 58 kertoo meille tästä. Tutustu siihen.

Sinun ei tarvitse olla koulutettu tähän tehtävään, me autamme sinua siinä. Riittää, kun sydämessäsi on halua auttaa niitä, joilla elämä ei oikein tahdo sujua ilman auttavaa kättä tai jopa lääkkeitä. Aiomme luoda paikan, josta saa kokonaisvaltaisen avun ja elämä alkaa tuntua elämältä.

Yhdistyksen perusta

Kristillinen Terapiakeskus – Elämän kutsu ry. on perustettu lievittämään osaltaan aikamme moninaista hätää. Liian iso osa ihmisistä voi tänä päivänä huonosti, eikä kaikilla ole edes taloudellisia mahdollisuuksia hakea apua ammattiauttajilta.

Yhdistys pyrkii tavoittamaan toiminnallaan erityisesti heitä, jotka ovat jääneet muun avun ulkopuolelle. Samalla haastamme muita auttajatahoja yhteistyöhön, jotta entistä useampi taakkojensa alla kamppaileva löytäisi mahdollisuuden uuteen alkuun elämässään.

Yhdistyksen tärkein työväline on Elämän kutsu projekti. Koulutamme Elämän kutsu -mentoreita, joiden tehtävä on sekä ohjaata ryhmiä kuin myös tukea ja auttaa avun piiriin hakeutuvia. Kehittämäämme ryhmätyömallia, voi soveltaa eri elämänongelmien kanssa painiskelevien auttamiseksi. Tämä nyt liikkeelle lähtevä Elämän kutsu –malli, sopii
erinomaisesti riippuvuuksista kärsiville, antaa tukea työssä jaksamiseen sekä syrjäytymisen ja irtisanomisen kokeneille. Myös eron kokeneille perheenjäsenille tämä malli on suureksi avuksi traumaa käsitellessä.
Jatkossa valmistamme materiaalin myös mielenterveysongelmista kärsiville.

Yhdistyksen tehtävä on myös ulkoisen tervehtymisen tuominen kaikille saatavaksi. Aiomme luoda kokonaisvaltaisen avun mahdollisuuden kaikille, jotka sitä tarvitsevat. Aiomme yhdistyksenä luoda erilaisia mahdollisuuksia niin hengen, sielun kuin myös ruumiin tervehtymiseen. Klassinen Kristillinen elämäntapa, Raamatun mukainen ihmiskuva, rukous ja kokemusasiantuntijoiden tuoma viisaus, tekevät tämän paranemisprosessin mahdolliseksi.

Kristilliset elämänarvot nähdään selkeimmin Jeesuksen vastauksessa, kun Häneltä kysyttiin, mikä on suurin käsky laissa. Tähän Hän vastaa Raamatussa Matteuksen evankeliumissa luvussa 22 jakeissa 36-40; ”Niin Jeesus sanoi hänelle: ’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.”

Mitä tarjoamme

Elämän kutsu -projekti
Vahvistava isyys ja äitiys seminaarit
Parisuhteen aloittaminen
Parisuhde ja yhteinen elämä
Perheen rakentava merkitys
Häpeän ja hylkäämisen seminaarit
Riippuvuuksia käsittelevät luennot
Traumat ja niiden kohtaaminen
Terapiaa ja sielunhoitoa
Työnohjausta

Luoda yhdistys, eli aikaansaada ympäristö ja ihmiset, jossa voimme kohdata särkyneitä ja mahdollistaa heille täydempää elämää. Vain kohtaamalla heidät, voimme sen toteuttaa.