Terapiaryhmä Uusi Elämäni, tässä ja nyt!

Terapiaryhmä

Vahvista omaa itseäsi tässä ja nyt – työkalujen oppimiseen ja käytön opetteluun alkava uusi ryhmä. Monenlaiset menneisyyteen liittyvät negatiiviset kokemuksemme vaikuttavat siihen, miten elämme, toimimme ja valitsemme tänään. Mikäli olet jo selvitellyt menneisyyttäsi ja haluat astua uuteen menneisyyden vaikutuksista vapaaseen elämääsi, tämä ryhmä on sinua varten. Kenties sinä olet juuri lopettanut pitkän terapian, tai olet elänyt menneisyyden varjojen alla, koska ”jokin jumittaa” ja ”jotenkin vain” et pääse etenemään elämässä. Silloin tämä ryhmä on räätälöity juuri sinua varten. En sulje pois niitäkään, jotka ovat vasta lähteneet elämänsä selvittelyä vasta tekemään. Heillekin tämä voi olla suurena apuna ja lyhentää terapiamatkaa.

Uusi Elämäni,  tässä ja nyt -ryhmätyön menetelmä käsittää 7 eri teemaa ja 14 ohjattua kolmen tunnin tapaamista. Illan aikana käsitellään kotona tehdyt tehtävät, jotka käsittelevät oma elämää ja millaisena sen olemme nähneet ja kokeneet.  Ryhmätapaamisten ajankäytön pääosassa on jäsenten oman  muutostyön käsittely, jossa onnistumista tuottavia työkalujen käyttöä harjoitetaan. Olen alkaen vuodesta 1995 oman terapiatyöni kautta kehitellyt työkaluja, joiden avulla tämä matka muutokseen tulee todeksi. Ryhmän tarkoitus on tarjota puitteet joissa sen jäsenten elämä tasapainottuu ja uudistuu oman muutostyön hallinnan kautta.

Jokainen joka on valmis tekemään työtä itsensä vapauttamiseksi menneisyyden kahleista, on tervetullut ryhmään mukaan. Ryhmän vaikutus uudistumiseen mahdollistajana perustuu ryhmän yhtenäiseen näkyyn, muutoksen halukkuuteen ja luottamukseen. Jos olet valmis tekemään työtä itsesi vapauttamiseksi menneisyytesi kahleista, olet tervetullut mukaan. Muut älköön vaivautuko. Ryhmän vaikutus perustuu vahvasti haluun muutoksesta, luottamukseen ja ryhmän yhtenäiseen näkyyn vapautumisesta uuteen elämään.

Ensimmäinen ryhmä on kokeellinen ja se luo tietä uudelle ryhmämateriaalille. Ryhmän vetäjä omaa selkeän kristillisen vakaumuksen, mutta kristillisyys ei ole vaatimus jäsenyyteen. Kristillisyys, ei ole näkyvästi ja kuuluvasti esillä, mutta  todentuu ryhmän työskentelyssä.

Pioneeri ryhmän maksu vain 15€ joka kerta maksettuna tai 200€ kertamaksuna. Ryhmään otetaan 12 henkilöä, jotka valitaan haastattelulomakkeen perusteella.

Alan ”ammattilaiset”, jotka ovat osallistuvat ryhmään, voivat tämän jälkeen muodostaa ja vetää omia ryhmiään, pioneeriryhmän kautta lopulliseen muotoonsa valmistuneen materiaalin pohjalta sekä saatuaan omakohtaisen ohjauksen tehtävään.

Tilattavissa myös omalle ryhmälle, omalle paikkakunnalle kun pilottiryhmä valmis.

 

Olen kiireellisellä aikataululla liikkeellä,  haluaisin aloittaa ryhmän tiistaina 24.3.2020 klo 18.00 – 21.00. Kokoontumiset tapahtuvat Turun Kristillinen Raittiusseura ry:n tiloissa Rauhankatu 12 B, 30100 Turku ja siellä Keltainen tupa niminen piharakennus.

Kokoontumiset olisivat alustavasti 24.03. alkaen 13 seuraavaa tiistai-iltaa tai miten 24.03. kokoontunut ensimämäinen pioneeriryhmä kokoontumisen ajankohdista istunnossa päättää.

Ryhmäläiset valitaan hakulomakkeella saatujen tietojen perusteella. Lomakkeen saa lähettämällä kiinnostuksen ryhmään osallistumisesta osoitteeseen tor@elamankutsu.fi.

.

Lisätietoa:
Tor Spiik, 0400 93 93 94