Tärkeimmät koulutukseni ovat:

-Logoterapeutti LIF®

-Logoterapeuttinen työnohjaaja ja työelämävalmentaja LTI®STOry

-Sosionomi

Työsarkaani kuuluvat:

-Työnohjaus; yksilö- ryhmä ja yhteisöohjaukset

-Työelämävalmennus. Työhyvinvointi ja työyhteisön kehittäminen
-Logoterapeuttinen keskusteluapu: yksilö- ja ryhmäkeskustelut
-Koulutus, luennot

-Elämän kutsu-mentorikoulutuksen kehittäminen yhteistyössä muiden kouluttajien ja asiantuntijoiden kanssa

Toivotan sinut tervetulleeksi kaikkiin Kritekin tilaisuuksiin. Tarvittaessa voimme tavata kahden kesken.

Jumalan silmissä sinä ja minä olemme tasavertaisia ja Hänelle yhtä arvokkaita. Ole lukijani siunattu Jeesuksen nimessä.

Puh: 040-5319361

prkataja@gmail.com