Kehittämämme ryhmätyömalli, antaa sekä tietoa erilaisista traumoista ja niiden vaikutuksista kuin myös työkaluja niiden työstämiseen. Tämä nyt kehitteillä oleva Elämän kutsu –malli on erityisesti räätälöity erilaisista riippuvuuksista kärsiville. Tarkoitus on sekä havahduttaa näkemään oma tilanne, että luoda mahdollisuus riippuvuuksista vapaaseen elämään. Tämä malli ei myöskään sulje ennaltaehkäisevää vaikutusta niille, joiden riippuvuus ei vielä ole alkanut hallita elämää.

Tällä projektilla haluamme antaa myös niille ihmisille uuden mahdollisuuden, joilla on vaikeuksia työssä jaksamisen kanssa tai ovat  syrjäytymisen ja irtisanomisen kokeneita. Jokainen, joka on näitä kokenut tarvitsevat  toivoa tulevaisuuteen ja sitä olemme jakamassa.

Ryhmä koostuu mentorista ja mahdollisesta vetäjäharjoittelijasta sekä 6-8 ryhmäläisestä. Tämä ryhmä on terapeuttinen vaikka ei terapiaryhmä. Terapeuttinen siksi, että materiaali on syviä traumoja käsittelevää, kuten myös ryhmää varten kehitetyt työkalut.

Ensimmäinen ryhmä Kun elämä ei suju, kestää 5 kk ja käsittää 10 x 3 tunnin tapaamiskertaa, joista ensimmäinen on ohjelmaan tutustuminen. Tämän jälkeen vasta sitoudutaan olemaan mukana ryhmän toipumisohjelmassa. 

Toinen jakso, Elämän traumaattisuus, joka kestää myös 5 kk ja sisältää 10 x 3 tunnin tapaamiset. Tämän ja ensimmäisen jakson läpikäynneille voimme suositella sielunhoito tehtäviä.

Kolmas jakso, Askeleita muutokseen on myös 5 kk kestävä ja sisältää 10 x 3 tunnin tapaamiset. Kaikki kolme jaksoa käytyään, pohdimme yhdessä mentorin ja ryhmäläisen kanssa, olisiko hän valmis koulutettavaksi Elämän kutsu mentoriksi. Tämä koulutus tapahtuu yhden viikonlopun aikana.

Tässä muutamia ryhmien aikana käsiteltäviä aiheita:
Elämänkaari
Sukupuu
Traumaattinen menneisyys ja sen vaikutukset
Hylkääminen
Häpeä elinkumppanina
Tunnelukittu ihminen ja siitä vapautuminen
Tahto – mitä se on?
Muistava ihminen
Riippuvuudet jne.
Lähemmät aiheet ja sisältö paljastetaan vasta ryhmiin tuleville.

Ryhmä tulee olemaan maksullinen. Kenellekään se ei tule muodostumaan kynnykseksi, sillä työtä tukevat tahot mahdollistavat myös varattoman osallistumisen ryhmään. Jos tunnet halua tukea juuri tätä toimintaa, ota yhteyttä Tor Spiik.