Kristillinen terapiakeskus ry (Kritek) kouluttaa mentorit. Vuoden 2020 kevääseen mennessä Turussa valmistellaan materiaali, jota ryhmä alkaa käyttämään. Ensimmäisten ryhmien on tarkoitus alkaa toimimaan syksyn 2020 aikana.

   Tavoitteena on, että koulutetut mentorit aloittavat vuoden 2020 aikana paikkakunnallaan oman ryhmän. Pyrkimys on, että ryhmistä nousee uusia valmennettavia mentoreita. Valmennusta ja valvontaa hoitavat vastuulliset työntekijät, jotka ovat usean vuosikymmenen ajan toimineet eri järjestöissä, joissa on tarjottu apua  tasapainon löytämiseksi psyykkisissä ja ihmissuhdeongelmissa sekä riippuvuuksista vapautumisessa.

   Mentorit voivat olla säännöllisessä yhteydessä kouluttajien kanssa sekä netin kautta että henkilökohtaisissa tapaamisissa. Heidän jaksamisensa tehtävissään on yhdistykselle sydänasia.  Mentoreiden kulut pyritään aina mahdollisuuksien mukaan korvaamaan.

Jos haluat olla tukemassa tätä työtä, mutta et itse halua siihen mukaan, voit tukea kuukausittaisella- tai kertamaksulla. Siihen löytyy tietoa työn tukeminen sivulla, joka tulee saatuamme tili ym. varainkeruuseen liittyvät asiat kuntoon.