Elämän kutsu projekti

Yhteistyö

Teemme yhteistyötä Turun Kristillinen Raittiusseura ry:n kanssa. 

Tavoite

Projektin tavoitteena on tekijöiden pitkän käytännön kokemuksen pohjalta yhteistyössä eri seurakuntien ja yhteisöjen kanssa kehittää ja pilotoida uusi konseptoitu, matalan kynnyksen, kustannustehokas vertaistukimalli elämän- ja riippuvuusongelmista kärsivien auttamiseen sekä ennaltaehkäisemään näiden ongelmien syntyä. 

Kyse on pitkälti havahduttamistyöstä. Haluamme havahduttaa ihmiset huomaamaan joko oma tai läheisensä riippuvuus. Materiaalin kautta voimme myös auttaa riippuvuuksista vapaaseen elämään, johon kaikilla on mahdollisuus, jos niin haluaa. 

Toteutuessaan, projekti auttaa myös kiusattuja, irtisanottuja ja työttömiä, joiden henkiseen jaksamiseen ei tällä hetkellä juurikaan ole saatavissa tukea. Elämän kutsu -työn tavoitteena olevan mallin avulla voidaan säästää yhteiskunnan kustannuksia vähentyneiden sairauspoissaolojen, paremman työssä jaksamisen ja työhön takaisin kuntoutumisen muodossa. Kokemusasiantuntijoiden ja terapiatyön ammattilaisten kanssa voidaan tunnistaa masennusalttiuden ja riippuvuuksien taustalla olevia lapsuus- ja nuoruusaikana syntyneitä vääriä toimintamalleja käyttäen työskentelyn pohjana kiintymyssuhdeteoriaa.

Väärien elämänmallien tilalle rakennetaan uusia terveempiä toiminta-malleja, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisemman ja pysyvämmän avun saamisen. Sen lisäksi että nämä ongelmat usein puhkeavat lapsuuden aikaisten käsittelemättömien traumojen ja kokemusten kautta, voivat ne olla myös seurausta muista elämää kohdanneista tragedioista, kuten; avioerosta, omaisuuden tai terveyden menetyksestä, irtisanomisista tai työelämän yhä kasvavista tehokkuusvaatimuksista ja paineista, muutamia mainitaksemme. Näissäkin tilanteissa ihminen tarvitsee kuulluksi ja kohdatuksi tulemista.

Elämän kutsu -toiminnan keskiössä ovat Elämä kutsuu –pienryhmät sekä niitä ohjaavat tehtävään valmennetut mentorit. Tällainen vertaistukimalli mahdollistaa avun saamisen varsin nopealla aikataululla ja laajemmalle joukolle kuin mihin terveydenhuollon resurssit tällä hetkellä riittävät. Vertaistuen ja ryhmätyöskentelyn käytöstä erilaisten mielen alueen ongelmien käsittelyssä on tutkimuksissa erittäin hyviä kokemuksia. Projektin edetessä toimintaa voidaan laajentaa käsittämään useita paikkakuntia.

Tätä lähdemme rakentamaan

Jos tämä työmuoto kiinnostaa sinua,

ota yhteyttä

Soita

+358 400 939394

 

Sähköposti

tor@elamankutsu.fi

Milloin voit soittaa

Ma – ke: 10.00 – 11.00