Elämän kutsu ryhmät

 

Kristillinen Terapiakeskus – Elämän kutsu ry. on perustettu lievittämään osaltaan aikamme moninaista hätää. Liian iso osa ihmisistä voi huonosti, erilaiset riippuvuudet hallitsevat heitä, eikä kaikilla ole taloudellisia mahdollisuuksia hakea apua ammattiauttajilta.

Yhdistys pyrkii tavoittamaan toiminnallaan erityisesti heitä, jotka ovat jääneet muun avun ulkopuolelle. Samalla haastamme muita auttajatahoja yhteistyöhön, jotta entistä useampi taakkojensa alla kamppaileva löytäisi mahdollisuuden uuteen alkuun elämässään.

Yhdistyksen tärkein työväline on Elämän kutsu -projekti. Koulutamme Elämän kutsu mentoreita, jotka ohjaavat ryhmiä sekä tukevat ja auttavat avun piiriin hakeutuvia. Mentoreista pidetään myös huolta ja annetaan työnohjausta ja muuta tarvittavaa apua.

Kehittämämme ryhmätyömalli, antaa sekä tietoa erilaisista traumoista ja niiden vaikutuksista kuin myös työkaluja niiden työstämiseen. Tämä nyt liikkeelle lähtevä Elämän kutsu –malli on erityisesti räätälöity erilaisista riippuvuuksista kärsiville. Tarkoitus on sekä havahduttaa näkemään oma tilanne, että luoda mahdollisuus riippuvuuksista vapaaseen elämään. Haluamme antaa ihmisille mahdollisuus työssä jaksamiseen sekä syrjäytymisen ja irtisanomisen kokeneille toivoa tulevaisuuteen.

Ryhmä koostuu mentorista ja mahdollisesta vetäjäharjoittelijasta sekä 6-8 ryhmäläisestä. Tämä ryhmä on terapeuttinen vaikka ei terapiaryhmä. Terapeuttinen siksi, että materiaali on syviä traumoja käsittelevää, kuten myös ryhmää varten kehitetyt työkalut.

 

Temme yhteityötä ja haemme uusia kumppaneita projektiin.

”Ryhmässä sain kokea yhteyttä, joka mahdollisti pääsyn vanhoista katkerista ajatuksista. Aloin eheytyä!”

Koko projekti koostuu kolmesta jaksosta.

Ensimmäinen jakso; Kun elämä ei suju. Kestää 5 kk ja käsittää 10 x 3 tunnin tapaamiskertaa, joista ensimmäinen on ohjelmaan tutustuminen. Tämän jälkeen vasta sitoudutaan olemaan mukana ryhmän toipumisohjelmassa. 

Toinen jakso; Elämän traumaattisuus.
Kestää myös 5 kk ja sisältää 10 x 3 tunnin tapaamiset. Tämän ja ensimmäisen jakson läpikäynneille voimme suositella sielunhoito tehtäviä.

Kolmas jakso, Askeleita muutokseen.
Myös 5 kk kestävä ja sisältää 10 x 3 tunnin tapaamiset. Kaikki kolme jaksoa käytyään, mirtimme yhdessä, onko henkilö valmis koulutettavaksi Elämän kutsu mentoriksi. Tämä koulutus tapahtuu yhden viikonlopun aikana.

 

”Olet tärkeä ja arvokas. Sinulla on mahdollisuus uuteen ja parempaan elämään.”

Jotain sisällöstä

Tässä muutamia ryhmien aikana käsiteltäviä aiheita:
Elämänkaari
Sukupuu
Traumaattinen menneisyys ja sen vaikutukset
Hylkääminen
Häpeä elinkumppanina
Tunnelukittu ihminen ja siitä vapautuminen
Tahto – mitä se on?
Muistava ihminen
Riippuvuudet jne.
Lähemmät aiheet ja sisältö paljastetaan vasta ryhmiin tuleville.

Ryhmä tulee olemaan maksullinen. Kenellekään se ei tule muodostumaan kynnykseksi, sillä työtä tukevat tahot mahdollistavat myös varattoman osallistumisen ryhmään. Jos tunnet halua tukea juuri tätä toimintaa, ota yhteyttä Tor Spiik.

Ota yhteyttä

Call

0400 93 93 94

Sähköpostisi

tor@elamankutsu.fi

Milloin voit soittaa

Ma – Ti: 10.oo – 12.00