John Eldredge, Sydän Eläväksi kirjasta

Rakas Herrani Jeesus, tulen sinun eteesi eheytyäkseni Sinussa – uudistan paikkani Sinussa, vahvistan alamaisuuteni Sinulle ja otan vastaan kaiken sen armon, jota niin kipeästi jälleen tänään tarvitsen. Kunnioitan Sinua kaikkivaltiaana Herranani ja luovutan elämäni kaikilta osiltaan täydellisesti Sinulle. Annan Sinulle rumiini eläväksi uhriksi, anna Sinulle sydämeni, sieluni, mieleni ja voimani ja annan Sinulle myös henkeni.

Suojaudun Sinun veresi alle – peitän verelläsi henkeni, sieluni ja ruumiini. Ja pyydän Sinun Pyhää Henkeäsi uudistamaan liittoni kanssasi, sinetöimään minut Sinuun ja johdattamaan liittoni kanssasi, sinetöimään minut Sinuun ja johdattamaan minua tässä rukoushetkessä. Kaikkeen, mitä nyt rukoilen, sisällytän (puolisoni ja/tai lapseni nimeltä mainiten). Heidän päänään minä otan heidät arvovaltaani ja suojelukseeni, ja itse astun Sinun arvovaltaasi ja suojelukseesi. Pyhä Henki, toteuta heidän elämässään kaikkea, mitä nyt rukoilen heidän puolestaan.

Rakas Jumala, pyhä ja voittoisa Kolminaisuus, Sinä yksin ansaitset kaiken palvontani, sydämeni kiintymyksen, kaiken luottamukseni ja elämäni kaiken kirkkauden. Minä palvon Sinua, ja kumarrun eteesi ja annan Sinulle itseni tässä sydämen elämän etsinnässä. Sinä yksin olet elämä, ja sinusta on tullut minun elämäni. Sanoudun irti kaikista muista jumalista, kaikista epäjumalista, ja lahjoitan Sinulle sen paikan sydämessäni ja elämässäni, jonka Sinä totisesti ansaitset. Tunnustan tässä ja nyt, että sinä olet kaiken keskipiste, Jumala, en minä. Sinä olet kertomukseni sankari, ja minä kuulun sinulle. Anna minulle anteeksi jokainen syntini ja näytä minulle jokainen elämäni piirre, joka ei miellytä Sinua, paljasta kaikki tekemäni myönnytykset ja sopimukset ja suo minulle syvän ja aidon parannuksenteon armo.

Taivaallinen Isä, kiitos, että rakastat minua ja olet valinnut minut jo ennen maailman luomista. Sinä olet todellinen Isäni – Luojani, Vapahtajani, Tukijani ja kaikkien asioiden todellinen tarkoitusperä, minun elämäni mukaan lukien. Minä rakastan Sinua, minä luotan Sinuun, minä palvon Sinua. Kiitos, että osoitit rakkautesi minua kohtaan lähettämällä ainoan Poikasi Jeesuksen sijaiskärsijäkseni ja edustajakseni. Otan vastaan hänet ja kaiken hänen elämänsä ja kaikki hänen tekonsa, jotka Sinä edeltä valmistit minun vuokseni. Kiitos, että olet sisällyttänyt minut Kristukseen, antanut syntini anteeksi, lahjoittanut minulle hänen vanhurskautensa ja tehnyt minut täydeksi hänessä. Kiitos, että olet tehnyt minut eläväksi Kristuksen kanssa, herättänyt minut kuolleista hänen kanssaan, asettanut minut hänen kanssaan istumaan oikealle puolellesi, lahjoittanut minulle hänen arvovaltansa ja voidellut minut Pyhällä Hengelläsi. Otan tämän kaiken vastaan kiitoksella ja annan sille täyden vallan elämässäni.

Jeesus, kiitos, että tulit maan päälle minun vuokseni ja lunastit minut omalla hengelläsi. Kunnioitan Sinua Herranani, rakastan Sinua, palvon Sinua ja luotan Sinuun. Otan Sinut vilpittömästi vastaan vapahduksenani, ja otan vastaan ristiinnaulitsemisesi koko voittoisan työn, jonka kautta minut on puhdistettu kaikesta synnistäni Sinun vuodatetulla verelläsi, vanha luontoni on riisuttu pois, sydämeni on ympärileikattu Jumalalle ja kaikki muut minua vastaan suunnatut vaatimukset on riisuttu aseista. Otan paikkani Sinun ristissäsi ja kuolemassasi, joiden kautta olen kuollut kanssasi synnille ja omalle lihalleni, maailmalle ja pahan vallalle. Minut on naulittu ristille Kristuksen kanssa, ja minä olen ristiinnaulinnut lihani kaikkine intohimoineen ja itsekkäine haluineen. Otan ristini ja ristiinnaulitsen lihani kaikkine ylpeyksineen, epäuskoineen ja epäjumalanpalvontoineen. Riisun pois vanhan luontoni. Asetan Kristuksen ristin minun ja kaikkien ihmisten, kaikkien henkien ja kaikkien asioiden väliin. Pyhä Henki, toteuta minussa (sekä puolisossani ja/tai lapsissani) Jeesuksen Kristuksen minun edestäni kärsimän ristinkuoleman koko työn täyteyttä. Otan sen vastaan kiitoksella ja annan sille täyden vallan elämässäni.

Jeesus, otan Sinut myös vilpittömästi vastaan uutena elämänäni, pyhyytenäni ja pyhityksenäni ja otan vastaan ylösnousemuksesi kaiken voittoisan työn, jonka kautta olen noussut Sinun kanssasi uuteen elämään ja saan kulkea uudistuneessa elämässä kuolleena synnille ja elävänä Jumalalle. Minut on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, enkä enää elä minä vaan Kristus elää minussa. Otan nyt paikkani Sinun ylösnousemuksessasi, jonka kautta minut on tehty eläväksi Sinussa ja jonka kautta minä elän ja hallitsen sinun ansiostasi. Puen nyt ylleni uuden ihmisen kaikessa pyhyydessä ja nöyryydessä, kaikessa vanhurskaudessa ja puhtaudessa ja totuudessa. Kristus on nyt minun elämäni, ja hän antaa minulle voimaa. Pyhä Henki, toteuta minussa (sekä puolisossani ja/tai lapsissani) Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen työn täyteyttä. Otan sen vastaan kiitoksella ja annan sille täyden vallan elämässäni.

Jeesus, otan Sinut vilpittömästi vastaan myös auktoriteettinani ja hallitsijanani, ikuisena voittonani saatanasta ja hänen valtakunnastaan. Otan vastaan taivaaseenastumisesi kaiken voittoisan työn, jonka kautta saatana on tuomittu ja syösty vallasta, hänen valtansa ja voimansa riisuttu aseista ja kaikki valta taivaassa ja maan päällä annettu Sinulle, Jeesus, ja minulle on annettu täyteys Sinussa, joka olet kaikkien valtojen ja voimien pää. Otan paikkani Sinun taivaaseenastumisessasi, jonka kautta minut on kohotettu Sinun kanssasi Isän oikealle puolelle ja minulle on myönnetty Sinun myötäsi täysi arvovalta. Levitän auktoriteettisi ja hallintavaltasi elämäni, perheeni, kotini ja elämänpiirini ylle.

Ja nyt asetan Sinun työsi täyteyden – ristisi, ylösnousemuksesi ja taivaaseenastumisesi – saatanaa vastaan, hänen ruhtinaskuntaansa vastaan ja kaikkia hänen lähettiläitään vastaan sekä vastaan kaikkea heidän työtään, joka sotii minua ja elämänpiiriäni vastaan. Se, joka on minussa, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Kristus on antanut minulle arvovallan voittaa kaikki pahuuden voimat, ja minä käytän sitä arvovaltaa nyt jokaiseen viholliseen, asetun sen varassa jokaista vihollista vastaan ja poljen heidät Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyhä Henki, toteuta minussa (sekä puolisossani ja/tai lapsissani) Jeesuksen Kristuksen taivaaseenastumisen työn täyteyttä. Otan sen vastaan kiitoksella ja annan sille täyden vallan elämässäni.

Pyhä Henki, otan Sinut vilpittömästi vastaan puolustajanani, lohduttajani, voimanani ja oppaanani. Kiitos, että olet sinetöinyt minut Kristukseen. Kunnioitan Sinua Herranani ja pyydän Sinua johdattamaan minua kaikkeen totuuteen, voitelemaan minua koko elämäni ja kulkuni ja kutsumukseni ajan sekä taluttamaan minua syvempään Jeesuksen tuntemiseen tänään. Avaan elämäni täysin Sinulle joka ulottuvuudeltaan ja osaltaan – ruumiini, sieluni ja henkeni. Valitsen täyttymisen Sinusta ja joka askelen kulkemisen Sinun rinnallasi kaikissa asioissa. Siunattu Pyhä Henki, toteuta minussa helluntain kaikkea työtä ja kaikkia lahjoja. Täytä minut uudelleen, siunattu Pyhä Henki. Otan Sinut vastaan kiitoksella ja annan Sinulle täyden vallan elämässäni (sekä puolisoni ja/tai lasteni elämässä).

Taivaallinen Isä, kiitos, että olet lahjoittanut minulle jokaisen taivaan valtakunnan hengellisen siunauksen Kristuksessa Jeesuksessa.

Otan nuo siunaukset vastaan elämääni tänään, ja pyydän Pyhää Henkeä laskemaan siunaukset elämääni tänä päivänä. Kiitos sinulle Jeesuksen verestä. Pese minut jälleen kerran hänen verellään kaikesta synnistä ja jokaisesta tahrasta ja kaikista pahoista ajatuksista. Puen ylleni Sinun taisteluvarustuksesi – totuuden vyön, vanhurskauden haarniskan, alttiuden kengät julistaa rauhan evankeliumia, pelastuksen kypärän. Tartun uskon kilpeen ja Hengen miekkaan, Jumalan Sanaan, ja käytän niitä paholaista vastaan Jumalan voimassa. Valintani on rukoilla joka hetki Hengen antamin voimin, seistä lujana Sinussa, Herra, ja Sinun mahdissasi.

Isä, kiitos Sinulle enkeleistäsi. Kutsun heidät luokseni Jeesuksen Kristuksen käskyvallalla ja vapautan heidät sotimaan minun ja kotini puolesta. Vartioikoot he minua joka hetki tänä päivänä. Kiitos Sinulle niistä, jotka rukoilevat puolestani. Tunnustan tarvitsevani heidän rukouksiaan ja pyydän Sinua lähettämään Henkesi herättämään heitä, yhdistämään heidät, kohottamaan rukouksen ja esirukouksen täyden suojakatoksen ylleni. Kutsun esiin Herran Jeesuksen Kristuksen valtakunnan tänä päivänä täyttämään koko kotini, perheeni, elämäni ja elämänpiirini. Rukoilen kaikkea tätä Jeesuksen Kristuksen nimessä antaen hänelle kaiken kirkkauden ja kunnian ja kiitoksen.Sinun nimessä Jeesus, aamen!